Paskutiniame dešimtmetyje metalų kainos pasižymėjo nuolatine kainų svyravimu. Nuo 2000 metų pradžios metalų kainos pasieklabai…